Meny

Ljusets Mur

Jag står här vid lyckas stad. Och se över ljusets mur. En mur som är rest mot en ondskas värd. De mura som är byggd av kärleken så stor. Jag se mörkers härskaror kämpa mot ljuset. Ett ljus som brinner till tidens slut. Ljuset som lyser av godhetens sken. Jag tag min fackla och lyser den runt. Jag Lysa i en värd som i mörke liga.