Meny

Visdomsord som passar dig...


... När du som bäst behöver det. Kanske du vill skicka ett till en vän? Eller ha med det i någon text som du skriver på. Här kan du hitta en massor visdomsord, citat och aforismer inom alla möjliga ämnen.


 • De flesta människor använder den första delen av sitt liv till att göra den andra delen olycklig.
  Liv & Död - Jean de la Bruyére
 • De flesta människor lever som sömngångare, kluvna mellan önskan och fruktan av att vakna.
  Drömmar - Raoul Vaneigem
 • De första fyrtio åren i livet ger oss texten; de nästa trettio innehåller kommentaren.
  Konst & Litteratur - Arthur Schopenhauer
 • De förståndiga människorna existerar, de lidelsefulla lever.
  Tankar & Känslor - Okänd
 • De frånvarande saknar aldrig fel och de närvarande aldrig undanflykter.
  Vishet & Dumhet - Benjamin Franklin
 • De gamla skall man ära, de unga skall man lära.
  Vishet & Dumhet - Ordspråk Island
 • De gamla tror allt, de medelålders misstror allt, de unga vet allt.
  Ungdom & Åldrande - Oscar Wilde
 • De giftigaste örterna har ofta de vackraste blommorna.
  Ordspråk - Svenska ordspråk
 • De intellektuella är som sallad: Stort huvud och liten rot.
  Vishet & Dumhet - Ralph Boller
 • De kloka talar för att de har något att säga. Idioterna talar för att de måste säga något.
  Filosofi & Tänkare - Platon
 • De kunde inte slå åsnan så de slog sadeln
  Ordspråk - Egyptiska ordspråk
 • De människor som fått ut mest av livet är inte de som levt ett sekel, utan de som levt varje minut.
  Liv & Död - Sidonie Gabrielle Colette
 • De mest ineffektiva medarbetarna förflyttas automatisk dit där de gör minst skada till management. Eller kanske man skall tillägga. Dit man tror attde gör minst skada till management.
  Övrigt - Dillberts princip
 • De nya kvastarna i vår organisation fattade ett svepande beslut. De nya kvastarna i vår organisation fattade ett svepande beslut och där stod vi allihop i dammolnet.
  Övrigt - Fred Allen
 • De rika rida, de fattiga gå, till domedag hinna de lika fort ändå.
  Ordspråk - Tyska ordspråk
 • De som behärskar sin längtan gör så för att deras är vek nog att behärska.
  Tankar & Känslor - William Blake
 • De som har rätt att fatta beslut har inte makt att göra vad vill, bara fullmakt att fatta de beslut som måste fattas.
  Krig & Politik - Harry Schein
 • De som säger att det inte kan göras, skall inte hindra de som gör det.
  Krig & Politik - Den Romerska lagen
 • De som tror att döda inte kan väckas upp, skulle vara här när det är dags och gå hem!
  Liv & Död - Okänd
 • De som vilse vandra, nya stigar leta, varav sedan andra hava gagn att veta.
  Resor & Mål - Gustav Fröding
 • De stora ledarna är de som får de små att känna sig större.
  Krig & Politik - Okänd
 • De unga tror att de gamla är tokiga, och de gamla vet att ungdomarna är det.
  Ungdom & Åldrande - Ordspråk England
 • De unga vet vad de inte vill innan de vet vad de vill.
  Ungdom & Åldrande - Jean Cocteau
 • De värsta såren är de, som inte blöder.
  Ordspråk - Danska ordspråk
 • De viktiga saker som har sagts till människor har alltid varit enkla saker.
  Övrigt - Charles de Gaulle
 • De, som faller med äran i behåll, kommer snart på fötter igen.
  Ordspråk - Danska ordspråk
 • Definition på en intellektuell; en människa som inte kan vänja sig vid något, inte ens vid sig själv.
  Filosofi & Tänkare - Hans Kudszus
 • Dela med dig av dina erfarenheter. Det är ett sätt att bli odödlig på.
  Vishet & Dumhet - Dalai Lama
 • Delad glädje är dubbel glädje, delad sorg är halv sorg.
  Ordspråk - Svenska ordspråk
 • Demokrati är åsikter och meningar, inte förmögenhet eller ställning.
  Krig & Politik - Viggo Horup
 • Demokrati är den mest högtstående regeringsformen, ty den är baserad på respekt för människan som en förnuftig varelse.
  Krig & Politik - John F. Kennedy
 • Demokrati är den värsta formen av styrelsesätt någonsin provat i världen. De enda undantagen är alla andra sätt som provats.
  Krig & Politik - Winston Churchill
 • Demokrati är det samhällssystem i vilket du säger vad du vill och gör som du blir tillsagd.
  Krig & Politik - Gerald Barry
 • Demokrati är ett ord som knorrar meningslöst i tomma magar.
  Krig & Politik - Peter Ritchie Calder
 • Demokrati är teorin om att vanliga människor kan göra ovanliga saker.
  Krig & Politik - James Reston
 • Demokrati behöver mer yttrandefrihet, för även talet från dåraktiga personer är värdefullt om det fungerar som en garanti för de vise att tala.
  Krig & Politik - David Cushman Coyle
 • Demokrati betyder helt enkelt att folk klubbar ner folk för folkets skull.
  Krig & Politik - Oscar Wilde
 • Demokrati försvaras i tre steg. Valboxen, Juryboxen, Patronboxen.
  Krig & Politik - Ambrose Bierce
 • Demokrati förutsätter jämvikt mellan gemenskap och splittring, mellan samarbete och kamp. Demokratins centrala problem blir att bevara gemenskapen trots konflikterna.
  Krig & Politik - Herbert Tingsten
 • Demokrati kan existera bara i den mån ett lands invånare åtnjuter medborgerliga och politiska friheter.
  Krig & Politik - Martin Kriele
 • Demokrati måste vara något mer än två vargar och ett lamm som röstar om vad som ska ätas till middag.
  Krig & Politik - James Bovard
 • Demokrati uppstår när man eftersträvar alla medborgares frihet och jämlikhet och tar hänsyn till deras antal men inte till deras art.
  Krig & Politik - Aristoteles
 • Demokratin begravs med jämna mellanrum i valurnorna.
  Krig & Politik - Algotezza
 • Demokratin undergräver helhetens intressen, leder till demagogi och bossvälde och hotar det allmännas bästa.
  Krig & Politik - Gösta Bagge
 • Demokratins största ögonblick: När en regering måste böja sig för ett folks goda vilja.
  Krig & Politik - Rudolf Rolfs
 • Den aforism som vill spegla ett brottstycke av sanningen är sannare än den som försöker få med allt.
  Vishet & Dumhet - Ellen Margrete Nielsen
 • Den åker, som får mest gödsel, ger alltid mest ogräs.
  Ordspråk - Danska ordspråk
 • Den är aldrig ensam som är i goda tankars sällskap.
  Vänskap & Ensamhet - Sir Philip Sidney
 • Den är dum som vill visa en lysmask med en ficklampa.
  Ordspråk - Italienska ordspråk
 • Den är rik som inte vet hur mycket han har i plånboken.
  Krig & Politik - Ander Wall