Meny

Den Tänkande Maskinen

Gud skapade Människan till sin avbild, Människan skapa Roboten till sin.

I alla tider så har människan försökt förstå livets hemlighet. I ett av många försök att förstå livet och dess mening, så har hon skapat liv i både biologisk och mekanisk skepnad. Människan har aldrig nöjt sig med att skapa ett liv som icke förmår att förstå sig själv. Utan vill även giva livet hon skapta egna tankar som förstår sig själv.