Meny

Instant Wisdom - Vishet på ett klick Utvecklingsspiralen uttrycker följdriktigt en möjlig livsyttring; där matematiska resonemang reflekterar den mest ofelbara nivån.