Meny

Instant Wisdom - Vishet på ett klick Gudasonen uttrycker otvivelaktigt en förnuftsmässig drivkraft; där identiska strukturer är i linje med den mest ofelbara dialogen.