Meny

Kärleks Kemins Sanning

Ta mig till havet och gör mig till kung Vi tar vägen mot stranden, vi som aldrig setts förr, att du vågar gå med mig i från trängsel och vin. Det var enkelt för båda, bara öppna en dörr. Sommarnatten är från och med nu din och min. Med en suck rullar vågorna in.

1. InnehållsförteckningKärleks Kemis Sanning
    1. Innehållsförteckning
    2. Människans gryning
    3. Att skilja vidskeplighet och vetenskap
        3.1 Att väljas och inte Väljas
        3.2 Kärlek i första ögonkastet.
    4 På den kemiska vägen
        4.1 Människans Kemi
    Ett sista ord om Kärlek

2. Människans gryning


I alla tider så har människan förundra sig över kärleks makt, och vad den kan förändra en människa över en natt. Lika länge som kärleks har funnits så har finns det människor som har försökt framställa någon from av kärleksdryck eller kärleksförtrollning för att få den manen eller kvinnan man vill har.
För i tiden så var det ofta gamla visa män eller kvinnor (senare även kallade för häxor) som höll på och försökta tillverka kärleksdrycker eller förtrollningar. Kanske till sig själv eller en god vän, recepten eller hur man skapa en sån förtrollning är lika omväxlande som de antalet som utförde det.
Enligt en del historier så kan en kärleksdryck innehålla allt i från en kvinnas mensblod i ett äpple1 till benmjöl från magiska djur och örter.
Men hur mycket av detta är egentligen bara övertro på det vi faktisk inte förstå eller hade alla dessa människor något sanning i när de skapa sina kärleksbrygder. Med moderna teknik så har dagens biokemister lyckas visa dela av det som kanske dessa visa männen och kvinnor redan visste.

3. Att skilja vidskeplighet och vetenskap


Att skilja vad som är övertro och ren vetenskap är inte lätt när det gäller kärlek. Åtminstone inte när det gäller mänsklig kärlek. Men vi har kommit en bit när det gäller djur som icke må förstå den komplexitet som kärlek uppvisa ibland. Så då går det och göra skapligt noggranna vetenskapliga undersökningar.
Forskare har visat att visa typer av Feromoner2 kan påverka djurs beteende när det gäller kärlek. Både kärlek mellan hane och hona, och mellan hona och ungar.
Ett sånt exempel där Feromoner har en stor betydelse är när ungar(barn) är riktigt små, den tiden då de fortfarande amma och en del ungar är blinda. Så känner de igen sin mamma med hjälp av så kalla Feromoner och dofter.
Det har man bland annat kunna visa där man har haft studier på olika pungdjur där ungen tros att den är helt blind klara av och hitta mammas pung där den kryper ner och växer till sig ytligare ett par månade innan den se dagens ljus för första gången.

3.1 Att väljas och inte VäljasAtt väljas eller inte väljas är en fråga som inom biologin har en nyckelroll för en art överlevnads om inte för sina egna geners överlevnads.
För att en arts ska överleva så måste den hela tiden utverkas och blir lite starkare, för vajer generation det kalla för naturliga urvalet. Då den starkaste individen får möjlighet och föra sina gener vidare till sina ungar.
En del djur visa sin dominans genom att slås eller göra höga läten och andra rent kemisk. Oberoende av vilket så vill man locka det andra könet, och berätta att man är en bra individ och få barn med. Man vill att den andra ska blir kär i en, för en individ som är kär vill har ungar. Det är något som ligger i en individs natur.

3.2 Kärlek i första ögonkastet?… du har kanske hört det uttrycket innan? Och sanningen är att det ofta stämmer till en vis gräns. Skällt vanligt är det inom olika fågel arter, där hann fåglarna kan har väldigt praktfulla fjäderdräkter, ett exempel på sån fågel är nog Påfågeln med sina stora stjärt fjädrar. Med hjälp av den färgglada fjäderdräkter så visa han att han är en frisk individ som inte lider av några sjukdomar eller matbrist.
Som i sin tur båda gott för honan i det avseende då hon kan räkna med att hannar ger mat till henne och deras ungar.
Men i de förhållande som det är omvänt där hanen ta hand om barnen så är det lika viktigt att honan kan visa sig vara en lämplig panter som kan föda friska ungar. Ett exempel på arter där hanen ta hand om ungarna är Sjöhästar.

4 På den kemiska vägen


Oberoende av hur en individ locka till sig en panter så börja bildas olika kemiska ämnen som tigrar parerar i ett förhållande ännu mer.

Ett djur som man har gjort en del forskning på inom detta ämne är präriesorken som är en av de få arter som har ett partnerskap livet ut3. Den normal sättet är ofta att man hitta en panter under parningsperiod och sedan ända tills ungarna är stora nog och klara sig själv om ens så länge.
Men att leva i ett långvarit förhållande kräver så mycket mer, nämligen att man våda sitt förhållande. Vilket vi människor inte alltid är så bra på, och tyvärr ofta leder till att de gemensamma barnen kommer i kläm.
Forskare har lyckas visa att när sorkarna para sig för första gången så bildas det homomen vasopressin och oxytocin, som gör att hanen ”älska” honan mer. Man har lyckas visa detta genom att istället låt en hanne och hona para sig, bara get hanen vasopressin. Vilket ger ett liknade resultat som om de hade haft sex med varandra.
Man återfinner även liknade egenskaper för oxytocin på honan som vasopressin har på hanen.
Forskare har även testa och stänga av den genen som gör att han/hona kan ta upp dessa hormoner och då visa de ett liknade beteende som andra sorkar och bilda enbart temporära par.
De har även också testa och aktivera dessa gener på vanliga sorkar som inte normalt fall bilda par, men när man har aktiverade dessa gener så böjda de bete sig som präriesorken i det avseendet.
Det har även visa sig att ämnet oxytocin även påverka hur lämplig en hona är förhållande till sitt unge. Då man har blockat oxytocin så sluta mamman känna dessa moder insikten som hon normalt fall har.

4.1 Människans KemiMed hjälp av dessa studier har man även börja göra enklare forskning på människor och hur mycket av detta som faktisk stämmer för oss.
Ett fällt studier som man har gjort är att låta försökpersonera spela spel och sedan givit vissa av spelarna en dos av oxytocin. Vilket leder till att dessa personer är mer god trogen och lita kanske lite mer på andra spelare än vad en person som inte har fått något oxytocin4.
Man har även forskning på hur vasopressin och oxytocin påverka två panter i ett äktenskap. Och man har lyckas visa att vasopressin och oxytocin ger en positiv effekt på ett förhållande. Dock så tro man inte i nuläget att det inte är något som kommer kunna blir aktuell i nuvarande form.
Då man även har märkt att oxytocin hos han Sorken gör att de blir mer revir benägna och aggressiva mot andra. Vilket verkligen inte är två drag som uppskattas i dagens samhälle.

Ett sista ord om KärlekÄven om vi en dag lyckas framställa en fungerade kärleksbrygd så återstår frågan hur vida det är moralisk rätt och påverkas andra tänkande individer vad de ska tycka och känna.
Vilken rätt har vi att egentligen styra över andras känslor som vi egentligen inte ens förstår oss på. Oberoende om det är ett djurs eller människa känslor.
Kanske finns det något och vinna, om vi en dag kan får människan och älska sig själva.

Tills den dagen så tycka jag vi skall låta människan söka sin egen lycka till kärlek.
Vem vet, kanske hade de gamla rätt? Om den förtrollande näcken och trollbrygga som får en att älska.

Kärleken har vingar, äktenskapet går på kryckor. Italienska ordspråk

1 Härleder till troligen till äpplet som Eva fick av ormen ( Adam & Eva – Bibeln )
2 http://www.bioscience-explained.org/SE2.2/pdf/lovechemsve.pdf
3 http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/forskare-karlekens-kemi-pa-sparen-1.794192
4 Värt och nämna alla dessa undersökningar är mycket osäker då bara vetskapen om undersökning påverka resultatet.