Meny

Mer om Wicca

Ta dig i akt för de krafter som vi icke veta något om. Må vi tro vi veta så mycket om denna värld, Ty sanningen ännu fördolt i skuggorna förblir.

Jag har fått en del frågor om Wicca och Magi samt lite annat som tillhör detta hemlighetsfulla område. Jag vill påpeka det som sägs här enbart är min bild verkligheten och det inte nödvändigt måste vara det sanna svaret eller ens i närheten av vad somliga vilja kalla för sanning.

Besvärjelse och Ritual

Jag fick en fråga om vad skillnaden mellan Besvärjelser och Ritualer är. Men innan jag ska försöka besvara denna fråga måste man vara klar över vad faktisk en Besvärjelse och Ritual är. En Besvärjelse är ett ord som har stark koppling till magi eller trolldom i vanligt tal men i själva verket skiljer sig en del i från det vi kalla för trolldom. Och det främst på vilket sätt man utför själva besvärjelsen. Ifall man se på ordet trolldom som i böckerna Harry Potter, så är det en form av magi som ofta utförs i all hast och ofta utan någon egentligen tanke med det. Men en Besvärjelse är för mig en äldre form av magi som kräver en djupare insikt om magins orsak och verkan. Om inte så riskera den okunniga och släppa lös krafter som man icke förstår. En Ritual är ofta förknippad med hedendomen eller Mörk magi, vilket i själva verket inte nödvändigtvis stämmer. Det finns flera typer av ritualer för olika syften. En vanlig from är offerritual där man vill ger en gåva till en eller flera av de höger makterna för att visa de ens uppskattning och ibland för man själv önska sig något i gengäld. När det gäller mitt första påstående om Ritualer så rör det sig ofta då om man vill påkalla en höger makt uppmärksamhet för att kunna styra den och få den göra ting för egen vinning. Så Besvärjelse och Ritual, Den stora skillnaden för mig mellan dessa två uttryck är att en Besvärjelse är en form av magi där man alltid har ett bestämt syfte i förväg, samt att den magi som lösgörs kommer i från utövaren eller den som lägger Besvärjelsen. Men medan i en Ritual så åkalla man en höger makts kraft eller magi i eget syfte. Vilket kräver att denna makt vilja följa den väg man har ålagt

Kom ihåg att en del magi vi människor äga, men inte all magi vi kan se och höra tillhör vårt släkte en del magi tillhör de höger makterna, en del tillhör naturens magi och inget av de vi äga rätt till.

Vit Magi, Svart Magi och Grå Magi

Jag tro nog ni alla har hört begreppet Vit och Svart Magi, kanske även Grå Magi. Men vad är det som man mena när man prata om Svart eller Vit Magi? Just Vit Magi och Svart Magi är som ännu idag är det vanligast förekommande begreppet i västvärlden. Och nog mycket tack vare den Kristna kyrkan och Häxjakten på 1400-1600 talet där just begreppet Svart Magi mycket stark kopplade ihop med den Kristna bilden av Satan som personifierad världens ondska. Svart och Vit Magi, Många människor dela gärna upp Magi i Svart och Vit Magi, dels för det ligger i våran natur och döma. Men framför allt att det ofta blir enklare så och motivera ens egna handlingar. Människor anser att vis typ av magi är Svart och annat är Vit skulle troligen kanske säga att Läkekost är en form av Vit eller God Magi. Medan Magi som syfta på och skada andra är Ond eller Svart Magi. Grå Magi, Det finns även de människor som inte tro på det finns något som kan kallas för Svart eller Vit Magi, utan anser att all Magi är grå. Vilket ska symbolisera mellanting mellan Svart och Vit, Gott och Ont. De anser även att det snarare är utövare av magin som avgör hur vidare magin i säg har ett gott eller ont syfte. Och ett väldigt enkelt exempel på detta skulle kunna vara magi för och åkalla andra makter. Beroende på vem eller vad/vem du åkalla kan denna form av magi anser både svart och vit. Så Tex. Ifall man väljer och använda magin för och åkalla krafter som önska förstöra för människa så skulle många av ni säkert anser detta var en form av Mörk eller Svart Magi. Men glöm icke häller att samma Magi skulle kunna använda för och frambringa läkande och helande krafter och genast så anser man det är Vit Magi. Något som är bra och gott.

Att Blir Wiccan

Att börja med så vill jag säga att jag själv inte är Wiccan och det jag säger här enbart är den bild som jag har fått av denna Religion som ännu till stor del ligger dolt upplysningens dimmor. Det som är viktigt här och förstå är att Wicca Religionen skiljer sig väldigt mycket i från Kristendomen som jag tro många ta som en stereotyp av ordet Religionen. Om man ska ta Kristendomen som exempel då jag själv bäst känner till denna religionen, så finns det en genomsyrade budskap genom hela Nya Testament att Apostlarna som är "Guds" budbärare skall predika och omvända människor till deras egna tro. Och genom historien bevisningen ibland med alla medel som strå dessa människor till hands oberoende av vad som anser rätt och fel ur ett mindre kristet synsätt. Men inom Wicca som jag har studerat så finns inget av ovan nämnda som man kan finna inom Kristendomen, Wicca religionen har ingen önska upplysa och omvända andra människor. Utan de säger rent av att det enbart släpper in de människor som själva av fri vilja söker dem in i deras cirkel. Men ännu så har jag inte besvarat frågan hur man blir Wiccan. Mitt svar blir då helt enkelt du kommer inser det själv, Wiccan har ingen motsvarighet till den Kristna Trosbekännelsen. En inte helt ovanlig förekomst är att man en dag upptäcker man är Wiccan när man får höras talas om det. Att de saker som utmärker Wicca stämmer allt förväll in på en själv och vad man tro på oberoende av vad man vilja kalla det. Så det slutgiltiga svaret bliva. Känts det rätt för just dig att vara Wiccan så är du det, om inte är du inte det. Det finns ingen människa eller makt som skall godkänna eller acceptera din tro till Wicca mer än dig själv.