Meny

Vad är Maya Kulturen och 2012

Jag tro att många av er här har hört 2012 men vet ni vad som man ofta mena när man prata om år 2012? Jag kommer här kort försöka berätta grundläggande om Maya Kulturen och dess inverkan på oss idag, samt vad de vill säga med 2012. Maya folket var ett indian folk som lever i Centralamerika och hade sin storhets tid ca 2000 för till 800 efter Kristus. Det som har gjort Maya Kulturen så känd idag är deras mycket exakt ovationer av jordens solens och planeternas rörelse, tros för våran tid mycket primitiva utrustning. Man tro att de så kända Maya pyramiderna har användas som jättelika solur för och mäta tid av olika slag.

Maya Kalendern

Jag tänker inte gå allt för noggrant in i den Astronomiska kalendern som bara en kan utökas till en hel vetenskap men kan säga så här mycket, de visste tex. att jorden ta 365,2420 dygn på sig för ett varv, eller planetens Venus omloppsbana till 584 dagar ( våran tidberäkning ). De hade även ett helt annat tidberäkning system som användas för ritual riter, och andra ceremonier. Där vi då kan nämna Kin, Uinal, Tun, Katun och Baktun som är ca 394,3 år, ut över dessa förkommer det ytliga ett par till som jag inte nämner här.

Nio Undervärldar

Inom den Maya mytologin så prata man om Nio Undervärldar eller medvetande nivåer som ger plats för skapelsen och utvecklas vidare en nivå. Varje nivå vara olika länge var den första nivån som in täcker en tidsperiod på ca 16.4 miljarder år vilket ligger väldigt nära den vetenskapliga uppskattningen av universum ålder ( ca 15 miljarder år ) Sedan så kommer den 8 undervärldar ca 819 998 000 år f.Kr Med livet, efter det så tillkommer vidare nya undervärldar vid ca följande datum, med tillhörde medvetande nivåer 40 998 000 f.Kr. ( Apor, Famlije ), 2 048 000 f.Kr. ( Människor, Stam ), 100 500 f.Kr. ( Talat Språk, Kulturellt ), 16/6 3115 f.Kr. ( Skriftspråk, Nationellt ), 1755 ( Industrialism, Planetärt ), 5/1 1999 ( IT revolution, Galaktiskt), 11/2 2012? ( Transformation, Kosmiskt Medvetande ) Källa, http://www.calleman.com/content/articles/svenska/nio_undervarldar.htm, Värt och nämna är att detta här är mycket osäkra källor, men bra som riktlinjer? Mayas tidberäkning sluta vid det idag välkända året 2012, troligen den 21 December och vid den tidpungen så har vi fullbordat alla Nio undervärldar. Vad som händer då säger inte Maya folket rakt ut utan så vitt jag har lyckas förstå så säger det att ”Tiden i våran bemärkelse kommer sluta och gälla.” Men vad det nu betyder låter jag vara en öppen fråga. Maya kulturen har även förspårat att Tiden kommer och accelerera och gå snabbare och snabbare ända tills 2012 den 21 December då den sista nivån har fullbordat. Vilket jag tycker vi kan märka av i vanliga livet om man jämför med nu och då.