Meny

Wicca - Ett sätt och se livets hemligheter

Så länge människan har tänkt en egen tanke, så har det förekommit menings skillnader; Så glöm aldrig och visa respekt för din medmänniska tro, och de makter vi icke förstår.

Varför just Wicca

Orsaken till varför jag valde Wicca av så många mer eller mindre okända religioner är att Wicca har intresserat mig. Var för en av minna vänner över nätet till hör Wicca samfundet. Jag hoppas även hinna med någon form av intervju med den här personen och får höra vad hon tycker om Wicca och vad det betyder för henne. Själva ordet Wicca kommer från ett gammalt engelsk ord för häxa. Men märk väl att det icke betyder att en Wiccan inte nödvändigt är en häxa. Wicca religionen är relativt ny naturreligion som skapares så sent som 1950 av den brittiska Gerald Gardner1 men som har sina rötter så långt bak som en människa har tänkt. Men Wicca är så mycket mer än bara ett årtal och ett namn, så låt oss sätta igång.

Allt börja med Wiccan

En person som utöva Wicca tron kallas ofta för Wiccaner. Själva Wicca rörelsen finns i många former och kan utövas både ensamt (solitära)och i grupp (Coven2) som är en mindre grupp av Wiccaner som utöva sin tro tillsammans. Visa Cover har även överstepräst eller en översteprästinna, vilket dock inte är ett måste. Hur många det egentligen är som är Wiccan är omöjligt och säga. Det bero på att Wiccaner ofta jobba inom hemliga samfund, och inte aktivt söker nya medlemmar. Till skillnad mot den kristna läran som säger att man ska predika inför de som inte är troende. Orsaken till allt detta hemlighetsmakeri är nog många men en gissning är att många människor tro att Wiccaner håller på med svart konst och magi vilket dock inte nödvändigtvis stämmer. Vilket i sin tur kan leda till tråkigheter för dessa människor när de möter en del trång syntar medmänniskor, som sakna förståelse för den fria tron. Vilka det är som utöva Wicca är vitt sprida, men ofta så tillhör de grupper som tro på trolldom, och magi eller liknade. Som jag nog nämnde så kommer ordet Wicca i från häxa, och sanningen är att många Wiccaner även anser sig vara ”häxor” eller ”magiker”. För Wiccaner så är symboler och dess betydelse väldigt viktigt, var cirkel är en av de mest genomsyrade symbolen inom Wicca tro, tillsammans med Triquetra och Pentagramet.

De heliga symbolerna

Triquetra

Triquetra Liksom den kristna läran har sitt kors med Kristus, så har Wicca sina heliga symboler, många är de till antal och därför jag väljer och leda er in denna vägen. Triquetra med en cirkel Många symboler som Wicca kulturen har delas av andra religioner världen över. Triquetra som är den första symbolen jag kommer och berätta om och står i första hand för evigheten eller trefaldigheten. Ordet Triquetra kommer från latin tri (tre) och quetrus (hörnad)3 vilket symbolen lika, ofta så av blinda man Triquetra med tre halvcirklar i en fläta vilket i sin tur skapa en sluten kurva, utan början och slut likt så evigheten i sig. Ofta så förkommer Triquetra med någon form av cirkel vilket i sin tur visa ännu tydliga evigheten i figuren utan verken början eller slut. Med stor sannolikhet så är detta här inte första gången du se denna symbolen till vänster som även innehåller en cirkel. Ett exempel är faktisk inom kristendomen och tre enheten (Farden, Sonen, Den heliga Anden) så om du någon gång besöker en kyrka kommer du troligen hitta en Triquetra symbol ifall du leta lite. Även i de gamla Asatron så kan man återfinna symbolen som en del anser har tillhört Oden.

Pentagram

Pentagram Ordet har du nog hört tals om sen innan, om inte så är det en femuddig stjärna. Tros sin enkelhet (testa dock och rita ett Pentagram så blir det väldigt svårt) så är det en symbol som har fått stor betydelse inom ett flertal religioner och Metavetenskaper. Att berätta vad allt som ett Pentagram kan betyda vore dumt, men jag kan säga så här mycket, inom matematiken så kan du härleda det gyllene snittet, eller Venus bana sett från jorden. Men ofta så förknipa man pergamentet med magi och trolldom vilket kanske inte ändå var så konstigt då pentagramet även har en starkt magisk symbolik som återfinns oberoende var i världen du söker. Man kan bland annat hitta lika härledning till de att pentagramet även står för de fem elementen4, jord, luft, vatten eld och etern. Även pentagramet är vanligt förkommande med en cirkel runt om, och då kallas det för Pentakel. Och i likhet med Triquetra så kan man rita ett Pentagram i en evig slinga vilket åter igen koppla till evigheten.

En annorlunda Guds bild

Wicca är en nyheraldisk naturreligion, vilket innebär att Wicca tro på de gudar och gudinnor som berättas i många folksagor och i folktro eller som visa skulle säga, de gamla gudarna. De kan tillbe dessa gudar och gudinnor vid olika riter eller med hjälp av magi så kan man tillkalla en guds uppmärksamhet. Eller så kan en Wiccan tillbe Moder Jord och naturen för det som den har givit människan. Ofta när man prata om gudar och gudinnor så åter koppla det ännu en gång till Triquetra och tre enheten i from av Jungfrun,Modern och Den gamla5. När det gäller och utföra en rit så finns mycket dolt i dimmor, när det gäller de exakt metoderna för olika riter. Men så som många säga så krävs det både egen insikt och kunskap för att utföra en rit på rätt sätt, om icke så kan du ställa till mer skada än nytta.

Cirkels makt

Som jag nog redan har nämnt så är även cirkel en central symbol för Wicca. Att kunna dra/kasta en cirkel rätt är ett måste för Wiccaner, då handla det icke om att måla en cirkel på ett papper, utan att kunna skapa en cirkel i både mental och fysik from för en och utöva riter eller magisk arbete i; en plats något utanför den vanlig tiden och den vanliga rummet. Då Wiccaner själva inte kräva ett fysiks rum, utan varje gång de behöver en plats och vara på så skapa det sin cirkel eller i visa texter man kunna läsa en sfär eller bubbla av kraft6 (då faktisk ett klot sett i två dimension är en cirkel) Cirkel eller sfären som en Wiccan skapas, fungera dels som ett mental filter för att filtrerat bort störande energi från omgivningen, med centrum från utövaren. Inte som en del tro för att hålla onda krafter bort från en utövare, om något tvärt om för att hålla den frigjorda energi kvar.

De Fyra Elementen

De fyra eller fem elementen förkommer i texter och legender från hela världen. Orsaken till varför jag just säger fyra eller fem är det att inom den Kinesiska kulturen så har man fem (Trä, Eld, Jord, Metall och Vatten)7. Inom den europeiska läran så vit jag vet så räkna man ofta fyra plus ett femte. Och det menas med att vi har de fyra Grundelementen Jord, Vatten, Eld och Luft. Sedan det femte enligt vissa som ofta brukas kallas för Etern, som är förknippat med Själen,Livkraft, Människan och är något som existera överallt i universum. Och där av säger man ibland ”att sända i eten” när det gäller en radiosändning. De fyra elementen kopplas ofta ihop med ett vädersträck som en Wiccan kan vända sig åt för att åkalla en av de krafter. Vilket vädersträck som är kopplat till vilket element är olika beroende på hur platsen en Wiccan utöva sin makt på.

Skuggornas Bok;

Om du söka en tjock bok om hur du ska leva ditt liv kommer nog och besviken blir, även om Wicca har en helig bok. Så kommer du finna den likt annorlunda för varje gång du läsa den. För till skillnad mot många religioner så har inte Wiccaner någon skriven bok som de anser är helig. Utan de skriv sin egen lära, på nytt från person till person, denna boken de ofta kallad för ”Skuggornas bok” eller ”Book of Shadows”8 är mer som en Wiccaner personliga bok, där de skriva om sina tankar, kanske en historier de har hört, dikter och poesi, eller kanske något magisk rit och trollformel. Men tro icke heller är helt utan lära, ty de ofta läsa de gamla legender och historier om gudar och Mode Jord. En rad som ofta vad jag förstå återkommer för de är följande ord; Gör vad du vill så länge du inte skadar någon

Gott och Ont, Svart Och Vit

Vi är många som är snabba och vilja döma saker och ting, efter gott och ont. Vi alla har nog säker någon gång sakt till en medmänniska att det han gjorde var fel. Och i alla tider så har även människan prata om svart/mörk magi, vilket har förknippas med dåliga ting, sjukdomar, död. Likt väl har hon prata om vit/ljus magi som man ofta bruka räknade de osjälviska magin, så som liv och helande. Vad människor inom Wicca samfundet tycka är lika svävande som mycket av dessa texter då källorna är få, och liktydiga. Men vissa källor säga det att en Wiccan inte dömer vad som är gott och ont, eller vad som är vit eller svart magi. Utan han säga, bero helt på ens avsikt på en handling eller utförande av en magi ifall det är gott eller ont. Vilket i sin tur ger varje människa frihet och avgöra själv vad som är gott eller ont.

Vad är gott, och vad är ont

Jag har en Morakniv hemma en kniv som jag både kan skapa och förgöra liv med. Kniven i sig är i detta tillståndet verken god eller ond. Om jag nu ta min Morakniv ut i skogen och använder den för att göra eld och laga mat så vi får mat för dagen, då skulle man kunna säga att kniven har varit med om en god handling. Men om jag ta samma kniv och gå ut och döda någon, så har kniven varit med om en ond handling. Men hur blir det nu ifall den jag dödade var en person som i sin tur skulle har dödat hundra människor ifall jag inte hade dödat han/hon. Är min handling då fortfarande ond för jag dödade någon eller blev det god för jag på det viset räddade hundra andra? Samma sak gäller här, om jag använder kniven för att skaffa oss mat för dagen, men det innebär i sin tur att hundra andra svälter, har kniven då varit med om en god eller ond handling då?
På liknade sätt ser många Wiccaner på gott och ont, och på magi. En handling eller magi kan verken vara god eller ond, utan frågan som ställs är hur vidare den används för ett gott syfte. Så trolldom för att döda någon kan vara god, likt väl trolldom för att rädda ett liv kan vara ond. Att formulera gott och ont på detta viset ger varje enskild människa ett så mycket större ansvar för sina egna handlingar vi gör, och det gör även att en handling både kan vara god och ont, beroende på vem som tolka det.

I Stillhetens Rum

Ankh korset som även kallas för Livets nyckel I en tid och ett rum, jag möjlighet har fått och möta en medmänniska som till Wicca samfundet tillhör. Jag har försökt och ställa de frågor som en bok inte kan svar mig ger. Min första fråga löd följande hur läge du till Wicca samfundet har tillhört. Hon svara mig följande att det har skett en krypande övergång under de senaste sex åren, men inte för än de senaste tiden hon verkligen till tron har bekänt. På frågan om vad som speciellt är med Wicca så säga hon det att Wicca är så annorlunda till sin syn än många andra religionen, med ett stort eget ansvar och en annorlunda gud syn eller som hon uttrycka sig. ”Det finns inte det där med att det finns en "gud" som skapade allt. Utan här finns gudomen i allt.”. När jag tog upp frågan om symboler och vilket som betyder mycket för henne så kommer ordet ”Pentagram” och ”Ankh korset” vilket för mig är en ny symbol. Du kanske också har sett symbolen innan, Ankh korset eller Livets nyckel kommer i från en Egypten hieroglyf. Vad symbolen verkligen står för de gamla Egyptierna är ännu okänt, men många vilja påstå att det står för ”evigt liv”. Min nästa fråga som kom upp var frågan om Svart eller Vit magi. På det så svara hon följande ”Magi är ett ord med stor innebörd. men visst anser jag att det finns svart och vit magi. ” Vilket även är ett måste, då det inte skulle fungera med enbart det ena. Men tänk på den gyllene regeln som för henne lyder så här ”De du skickar ut, får du trefaldigt tillbaka.”. Vilket även är en regel som alla borde leva i, för att skapa en bättre värld där alla tag sitt ansvar för sina handlingar.

Till slutet

En religion är så mycket mer än stela ord, en religion är allt de som icke kan sägas med människors ord. Det sanna sättet och förstå en religion till fullo är att möta de människor och bliva en del av det själv. Glöm icke häller att detta du läsa nu är min tolkning av vad Wicca är. Inget säga att det jag skriva ens är rätt. Ty minna källor är knapphändiga, så finnas det helt säker mycket som icke är skrivet ännu.

1 https://secure.wikimedia.org/wikipedia/sv/wiki/Wicca 2 https://secure.wikimedia.org/wikipedia/sv/wiki/Coven 3 https://secure.wikimedia.org/wikipedia/sv/wiki/Triquetra 4 http://haxor.ifokus.se/Articles/Read.aspx?ArticleId=0022cd1f-ddee-4e2e-8835-578fee32a859 5 http://www.mimersbrunn.se/Uppsats_om_Wicca_11511.htm 6 http://grimoire.alvljus.se/cirkel.shtml 7 https://secure.wikimedia.org/wikipedia/sv/wiki/Kinesiska_element 8 http://paranormal.se/topic/skuggornas_bok.html